Campagne Koen - Helpers v3.jpg

Waar kan ik stemmen in Kapellen?

 

Waar je mag gaan kiezen, staat vermeld op je oproepingsbrief.

In Kapellen zijn volgende plaatsen mogelijk:

 

Kieswijk 1: sportcentrum, Christiaan Pallemansstraat 84 (stembureaus 1 – 4)

Kieswijk 2: turnzaal Koninklijk Atheneum Kapellen, Streepstraat 16 (stembureaus 5-6)

Kieswijk 3: sporthal Putte, Ertbrandstraat 64 (stembureaus 7-9)

Kieswijk 4: Kapellenbos-West, sporthal Putte, Ertbrandstraat 64 (stembureau 10)

Kieswijk 5: Kapellenbos-Oost, zaal Eskapade, Kapelsestraat 233 (stembureau 11)

Kieswijk 6: turnzaal basisschool Maria Immaculata, Zilverenhoeklaan 2 (stembureau 12-14)

Kieswijk 7: sporthal Hoogboom, Kazerneweg 12/3 (stembureaus 15-17)

Kieswijk 8: GO! Technisch atheneum - turnzaal, Pastoor Vandenhoudtstraat 8 (stembureaus 18 - 20)

Kieswijk 9: GO! Technisch atheneum - turnzaal, Pastoor Vandenhoudtstraat 8 (stembureau 21)

 

Welke gemeenten behoren tot de kieskring provincie Antwerpen?

provincie Antwerpen.jpg

Hoe stem ik digitaal?

 
 

Verhinderd op 26 mei ?

Ook bij deze verkiezingen is het mogelijk om bij volmacht te stemmen wanneer je om een wettelijke reden (werk, ziekte, vakantie,…) verhinderd bent. De volmacht formulieren zijn beschikbaar op de officiële site van de verkiezingen vlaanderenkiest.be  Elke persoon kan naast zijn eigen stemming, maar met 1 volmacht gaan stemmen.

De persoon die in uw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier     

  • zijn identiteitskaart

  • zijn oproepingsbrief

  • de oproepingsbrief van de volmachtgever

  • het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet kan stemmen (medische reden – doktersattest / werken op dag van de verkiezingen – bewijs werkgever / verblijf om privéredenen tijdelijk in buitenland – attest afgegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde van de woonplaats)